Kontakt

*

Forældre kan selv kontakte ForældreStøtten eller få hjælp af en anden til at kontakte os på tlf. 70 26 24 70, eller pr. mail på www.foraeldrestoetten@sof.kk.dk

Forældre tilbydes som udgangspunkt en samtale inden for en uge efter henvendelse.