Støttepersoner i Forældrestøtten

  • ""
Som støtteperson er vi din støtte imens dit barn er anbragt. Vi skal lytte og være der for dig.

Det er vores erfaring, at det er meget forskelligt hvilken støtte forældre har brug for. Du skal derfor aftale med din støtteperson, hvilken støtte du har behov for, dog inden for de rammer der er beskrevet i lovgivningen.

Sådan kan din støtteperson hjælpe dig:

  • Du kan tale med en uvildig person i fortrolighed, om den svære situation det kan være, at dit barn er anbragt
  • Du kan tale med os om de vilkår og årsager, der førte til anbringelsen
  • Vi kan hjælpe dig med at styrke kontakten til dit barn
  • Vi kan hjælpe og støtte dig i samarbejdet med din sagsbehandler og dit barns anbringelsessted. Det kan vi gøre ved fx at forberede dig til møder, og deltage i møder. Vi kan hjælpe dig til at sige det, der er vigtigt for dig, og hjælpe dig med at huske, hvad der blev aftalt.
  • Vi kan vejlede dig om dine rettigheder og muligheder
  • Du kan få information om de regler kommunen handler efter og om, hvordan kommunen fungerer
  • Du kan få hjælp til at gennemgå det skriftlige materiale omkring anbringelsen