Sociale arrangementer

Vi arrangerer løbende forskellige arrangementer, hvor forældrene kan møde hinanden og udveksle erfaringer. Det kan være aftenforedrag, dagudflugter, eller hyggeaften med film og mad. 

Vi tilbyder i perioder gruppearbejde hvor forældre i mindre grupper har mulighed for at fordybe sig i nogle fælles problemstillinger. 

Sociale arrangementer er forbeholdt forældre der har en støtteperson i Forældrestøtten.

Datoer for forårets arrangementer 2019

  • Tirsdag d. 29. januar - dagudflugt, mere info kommer senere, (med Marie og Tezcan).
  • Tirsdag d. 26. februar - aftenarrangement i ForældreStøtten, (med Cathrine og Louise).
  • Torsdag d. 28. marts - dagudflugt, mere info kommer senere, (med Marie og Gitte).
  • Torsdag d. 23. maj - aftenarrangement i ForældreStøtten, (med Tezcan og Louise).
  • Tirsdag d. 18. juni - sommerudflugt, mere info kommer senere, (med os allesammen).

Vi sender invitationer ud til de forskellige arrangementer i god tid, med mere information, så du kan nå at tilmelde dig.