Sociale arrangementer

Vi arrangerer løbende forskellige arrangementer, hvor forældrene kan møde hinanden og udveksle erfaringer. Det kan være aftenforedrag, dagudflugter, eller hyggeaften med film og mad. 

Vi tilbyder i perioder gruppearbejde hvor forældre i mindre grupper har mulighed for at fordybe sig i nogle fælles problemstillinger. 

Sociale arrangementer er forbeholdt forældre der har en støtteperson i Forældrestøtten.

Datoer for forårets arrangementer 2018

  • Torsdag d. 25. januar - aftenarrangement i ForældreStøtten.
  • Tirsdag d. 27. februar - dagudflugt, vi besøger Nationalmuseets klunkehjem.
  • Torsdag d.12. april - aftenarrangement i ForældreStøtten.
  • Tirsdag d. 15. maj - dagudflugt.
  • Tirsdag d. 12. juni - sommerarrangement, heldags.

Vi sender invitationer ud til de forskellige arrangementer i god tid, med mere information, så du kan nå at tilmelde dig.