Sociale arrangementer

Vi arrangerer løbende forskellige arrangementer, hvor forældrene kan møde hinanden og udveksle erfaringer. Det kan være aftenforedrag, dagudflugter, eller hyggeaften med film og mad. 

Vi tilbyder i perioder gruppearbejde hvor forældre i mindre grupper har mulighed for at fordybe sig i nogle fælles problemstillinger. 

Sociale arrangementer er forbeholdt forældre der har en støtteperson i Forældrestøtten.

Datoer for efterårets arrangementer 2018

  • Tirsdag d. 21. august - dagudflugt med havnerundfart og frokost i Nyhavn, med Marie og Louise.
  • Torsdag d. 13. september - aftenarrangement i ForældreStøtten, med Cathrine og Louise.
  • Tirsdag d. 9. oktober - dagudflugt, vi leger turister med "hop-on-and-off" bussen i København og spiser frokost bagefter, med Marie, Gitte og Cathrine.
  • Torsdag d. 8. november - aftenarrangement i ForældreStøtten, med Tezcan og Karina.
  • Tirsdag d. 11. december - julearrangement, (mere info følger senere).

Vi sender invitationer ud til de forskellige arrangementer i god tid, med mere information, så du kan nå at tilmelde dig.